אברכי מכון להוראה ממונסי הגיעו יחד עם ראש הכולל הרה"ג יחיאל הלוי טויבער שליט"א להבחן על חלק חושן משפט אצל הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א רב שכונת אור החיים ודומ"צ זכרון מאיר | גלריה

אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (5) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (12) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (14) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (16) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (21) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (24) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (30) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (41) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (43) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (47) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (54) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (55) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (62) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (65) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (68) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (74) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (33) אברכי מכון להוראה במבחן אצל הגרמ''ש קליין - צילום שוקי (36)