אברכי מכון להוראה ממונסי הגיעו במסגרת ביקורם בישראל להתברך מפי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שקיבל סקירה על מטרת בואם ועמלם במשך העשור האחרון על ההלכות הסבוכות בחלק חושן משפט | צילום: שוקי לרר JDN

אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (1) אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (4) אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (5) אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (23) אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (24) אברכי מכון להוראה מתברכים מהגר''ח קנייבסקי - צילום שוקי לרר (27)