מצוייני האברכים בכולל 'מכון להוראה' ממונסי הגיעו בראשות ראש הכולל הגאון רבי יחיאל טויבער להבחן על חלק חושן משפט בפני רבני בד"צ אהבת שלום בירושלים, הרבנים הגאונים: הרב נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, הרב נתן קופשיץ רב העיר בית שמש, והרב חיים אורי פריינד מרבני העדה החרדית - גלריה

אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (1) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (2) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (3) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (4) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (5) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (6) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (7) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (8) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (9) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (10) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (11) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (12) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (13) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (14) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (15) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (16) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (17) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (18) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (19) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (20) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (21) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (22) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (23) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (24) אברכי מכון להוראה בפני בד''צ אהבת שלום בירושלים (25)