המונים מתושבי שכונץ רמת אלחנן נדחקו בערב פסח סביב רב השכונה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א תרומה ל'מעות חיטים' בצירוף קוויטל עם שמות יקיריהם | שוקי לרר תיעד

הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (1) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (2) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (3) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (4) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (5) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (6) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (7) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (8) הגאון רבי יצחק זילברשטיין באיסוף מעות חיטין ערב פסח - צילום שוקי לרר (9)