יש לציון שלא עלה להר הצופים אלא למקום מעל הכותל.
והביקור של הראב"ד שליט"א היה אתמול ולא היום.
יש"כ על התמונות של רבינו שליט"א