בערב חג הפסח שימש ראש ישיבת מעלות התורה מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א כסנדק לבן מקורבו הרב ישראל ויזל, אתמול (ד) עלה להר הצופים והתפלל בכות המערבי, בהמשך היום גם זכה לביקורו של ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך | תיעוד

מרן רה''י שליט''א בסנדקאות לבן נאמן ביתו הרב ישראל ויזל בער''פ תשע''ג (1) מרן רה''י שליט''א בסנדקאות לבן נאמן ביתו הרב ישראל ויזל בער''פ תשע''ג (2) סגר''ע י-ם בהתיעצות מרן רה''י בתפילת שחרית חוה''מ פסח תשע''ג בלימוד לאחר התפילה בכותל המערבי ובהסתכלות למקום המקדש בחוה''מ פסח תשע''ג (1) בכותל המערבי ובהסתכלות למקום המקדש בחוה''מ פסח תשע''ג (2) הראב''ד בביקור חג במעונו של מרן רה''י שליט''א (2) הראב''ד בביקור חג במעונו של מרן רה''י שליט''אהרב אוע