הגאון הרב משה ידלר שליט"א מסר ביום חמישי ב' דחול המועד פסח שיעור תורני בהלכות כשרות המאכלים לפסח בהיכל בית המדרש המרכזי דחסידי בעלזא ברובע ז' | צלם אשדוד בכותרות תיעד

הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (9) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (1) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (2) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (3) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (4) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (5) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (6) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (7) הרב משה ידלר בשיעור תורני בבעלזא אשדוד בחוה''מ פסח (8)