כ7000 כותבי חבורות במסגרת פרוייקט 'ועתה כתבו לכם' התכנסו זו השנה השביעית למעמד השנתי בחול המועד פסח שנערך באולם הכינוסים בבנייני האומה ירושלים, בראשות נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ע יוסף שליט"א ושאר חברי המועצת רבנים ראשי ישיבות ודיינים | צילום: אלי סגל

מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (1) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (2) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (3) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (4) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (5) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (6) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (7) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (8) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (9) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (10) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (11) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (12) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (13) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (14) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (15) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (16) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (17) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (18) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (19) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (20) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (21) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (22) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (23) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף - צילום אלי סגל (24) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (2) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (4) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (5) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (6) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (7) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (8) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (9) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (10) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (11) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (12) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (13) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (14) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (15) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (16) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (17) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (18) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (19) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (20) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (21) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (22) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (23) מעמד ועתה כתבו תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (24) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (7) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (8) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (1) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (3) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (4) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (5) מעמד ועתה כתבו לכם פסח תשע''ג בראשות הרב עובדיה יוסף (6)