גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס שליט"א הגיע ביום רביעי א' דחול המועד למסור שיעורים תורניים בבני ברק, לאחר מכן נכנס לביקור בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א | צלם המערכת, שוקי לרר תיעד

הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (1) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (2) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (3) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (4) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (5) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (6) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (7) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (8) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (9) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (10) הרב אשר וייס בשיעור תורני חול המועד פסח תשע''ג (11) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (1) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (2) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (3) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (4) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (5) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (6) הרב אשר וייס בביקור חג אצל הרב שטיינמן - צילום שוקי לרר (7)