הגה"צ המשגיח רבי דן סגל שליט"א הגיע הבוקר (ה' דחוה"מ) לביקור בבית מרן ראש הישיבה שליט"א שקיבלו במאור פנים, השניים שוחחו זמן רב מענייני החג והשעה | תיעוד

המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג (1) המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג (2) המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג (3) המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג (4) המשגיח רבי דן סגל אצל הרב שטיינמן - פסח תשע''ג (5)