חג הפסח בחצר ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א היה עמוס ביקורים ומסירת שיעורים, כן עלה ראש הישיבה להתפלל בכותל המערבי ולביקור בבית מרן הגראי"ל שטיינמן | ביקרו במעונו בין היתר: האדמו"ר מטשערנאביל, חברי כנסת ואישי ציבור,

פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (19) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (1) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (2) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (18) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (4) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (5) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (9) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (11) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (12) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (21) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (22) הרב פוברסקי אצל הרב שטיינמן בפסח (1) הרב פוברסקי אצל הרב שטיינמן בפסח (2) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (20) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (13) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (14) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (15) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (16) פסח תשע''ג בחצר ר''י פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי (17)