ערב שביעי של פסח, שעות ספורות טרם התקדש החג הגיע ח"כ הרב אריה דרעי לרח' חזון איש 5 להתייעץ ולהתברך מפי מרן ראש הישיבה שליט"א שהביע בפניו את כאבו על עתיד עולם התורה נוכח הגזירות | תיעוד

חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (5) חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (1) חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (2) חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (3) חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (4)