ערב חג הפסח לאחר שריפת החמץ ניגש כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אלעד שליט"א לברך את האילנות עם חסידיו לאחר מכן ערך לחיים טיש ונשא מדברות קודשו | תיעוד

ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (10) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (9) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (7) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (8) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (2) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (3) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (1) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (4) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (6) (1024x768) ברכת האילנות ושריפת חמץ בנדבורנה אלעד תשע''ג (5) (1024x768)