בערב שבת חול המועד נערך בחזית בנין ישיבת המקובלים בירושלים מעמד פדיון פטר חמור בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דוד בצרי שליט"א ובמעמד מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א | שוקי לרר תיעד את המעמד

מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (1) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (2) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (3) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (4) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (5) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (6) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (7) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (8) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (9) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (10) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (11) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (12) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (13) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (14) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (15) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (16) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (17) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (18) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (19) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (20) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (21) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (22) מעמד פדיון פטר חמור בישיבת הרב בצרי עם הגר''ש אויערבאך (23)