צפו: ימי הפסח תשע"ג במחיצת ראש ישיבת רשב"י מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א | במהלך ימי הפסח ביקר ראש הישיבה בבית מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן והגר"ש אויערבאך שליט"א וכן מסר שיעור תורה בפני תלמידיו | גלריה

פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (2) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (3) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (4) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (5) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (6) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (7) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (8) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (9) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (10) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (11) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (12) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (13) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (14) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (15) פסח בחצר הגרמ''צ ברגמן (16)