מנהלי ארגון 'חברים' בלייקווד הגיעו למעונו של ראש ישיבת בית-מדרש הגבוה לייקווד, הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א • ראש הישיבה שוחח עימם שעה ארוכה, במהלכה נידונו שאלות הלכתיות הנוגעות לפעילות הארגון • לפני שנפרדו, ראש הישיבה בירך אותם

2 (2)

2 (3)2 (4)2 (11)ראש הישיבה הגאון רבי מליכאל קוטלר שליט2 (13)2 (14)22 (5)2 (6)2 (7)2 (8)2 (9)2 (10)