בחול המועד נחוגה שמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א בו לבנו הרה"צ יהודה אריה סאפרין ראש כולל קול יעקב קאמרנא, כן עלה האדמו"ר להתפלל בכותל המערבי ולהר הצופים | גלריה

ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (1) ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (2) ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (3) ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (4) ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (5) ברית לנכד האדמו''ר מקאמארנא בפסח (6) האדמו''ר מאקמארנא בכותל המערבי ובהר הצופים (1) האדמו''ר מאקמארנא בכותל המערבי ובהר הצופים (2) האדמו''ר מאקמארנא בכותל המערבי ובהר הצופים (3) האדמו''ר מאקמארנא בכותל המערבי ובהר הצופים (4) האדמו''ר מאקמארנא בכותל המערבי ובהר הצופים (5)