מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א הגיע בחול המועד פסח לביקור בבית הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א ראש ישיבות תפארת ישראל בארה"ק | תיעוד

הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (1) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (2) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (3) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (4) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (5) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (6) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (7) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (8) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (9) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (10) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (11) הגר''ח קנייבסקי אצל הגרי''מ דרוק - פסח תשע''ג (12)