קהל חסידי דאראג נטלו חלק בטיש נעילת החג שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בהיכל בית מדרשו ברח' יצחק נפחא בבני ברק במוצאי חג שביעי של פסח | צילום: שוקי לרר JDN

נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (1) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (2) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (4) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (5) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (8) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (11) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (12) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (13) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (15) נעיל חג הפסח בדאראג - צילום שוקי לרר (16)