גאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א ערך בימי חול המועד סבב ביקורים בבתי גדולי ישראל, בין היתר ביקר בבית כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן, כ"ק גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס ובבית מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי | גלריה

פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (3) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (2) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (8) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (6) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (7) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (1) פסח אצל הגאב''ד רבי מרדכי גרוס (4)