הוא ממש לא נראה טוב, מישהו יודע מה מצבו הרפואי?
אגב נכדו מאיר בן ר' בן ציון התארס אתמול