אחר תפילת שחרית של ערב פסח, יצא גאב"ד ראדמישלא הגה"צ רבי אלחנן הלפרין שליט"א לשרוף את חמצו בפתח ביתו שבשכונת גולדס גרין בלונדון

הגה''צ רבי אלחנן הלפרין מרדאמישלא בשריפת חמץ (1) הגה''צ רבי אלחנן הלפרין מרדאמישלא בשריפת חמץ (2) הגה''צ רבי אלחנן הלפרין מרדאמישלא בשריפת חמץ (3) הגה''צ רבי אלחנן הלפרין מרדאמישלא בשריפת חמץ (4) הגה''צ רבי אלחנן הלפרין מרדאמישלא בשריפת חמץ (5)