בעולם החסידות מציינים היום, כ"ה ניסן את הילולת רשכבה"ג הגה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, מאות הגיעו במהלך הלילה והיום לפקוד את ציונו בעיירה צאנז שבפולין | גלריה מציונו אמש

מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (1) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (2) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (3) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (4) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (5) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (6) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (7) מתפללים בציון הדברי חיים מצאנז  (8)