אלפי חסידי צאנז ובראשם עשרות אדמו"רים רבנים ודיינים השתתפו בשולחן הטהור שערך אמש (ה) כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א לרגל הילולת זקינו רשכבה"ג בעל ה'ד'ברי חיים' מצאנז זי"ע | משה גולדשטיין תיעד

טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (1) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (2) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (3) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (4) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (11) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (12) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (5) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (6) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (7) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (8) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (9) טיש יארצייט לדברי חיים בחצר הקודש צאנז - צילום משה גולדשטיין (10)