לפניכם גלריה מימי חג הפסח בחצר הגה"צ אב"ד סאטמאר שליט"א: שאיבת מים שלנו, מכירת חמץ, שריפת חמץ, סעודה שלישית בשבת חול המועד, נעילת החג, ספירת העומר, ואמירת א גוזנטען זומער.

פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (1) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (2) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (3) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (23) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (24) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (4) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (5) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (6) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (7) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (8) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (9) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (10) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (11) (1024x768) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (12) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (13) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (14) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (15) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (16) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (17) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (18) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (19) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (20) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (21) (1024x683) פסח בחצר אב''ד סאטמאר וויליאמסבורג (22) (1024x683)