קהל רב חסידים ואנשי מעשה השתתפו בליל ששי בשולח הטהור שערך כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועיםש ליט"א לרגל הילולת זקינו רשכבה"ג הגה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | תיעוד

הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (1) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (2) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (3) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (4) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (5) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (6) הילולת הדברי חיים במשכנות הרועים (7)