חסידי סטראפקוב נטלו חלק בליל ששי אור לכ"ה ניסן, בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית מדרשו בירושלים, לרגל הילולת רשכבה"ג בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע | הרב ברוך אוביץ תיעד

הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (1) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (8) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (10) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (13) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (16) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (17) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (20) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (22) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל האדמו''ר מסטראפקוב (24) הילולת הדברי חיים בסטראפקוב (2)