קהל רב מתושבי בני ברק נטלו חלק בטיש שערך כ"ק אדמו"ר מצאנז ז'מיגראד שליט"א בערבו של יום חמישי, לרגל הילולת זקינו רשכבה"ג בעל הדברי חיים זי"ע מצאנז | שוקי לרר תיעד

הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (1) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (2) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (4) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (5) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (10) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (12) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (14) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (15) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (22) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (24) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (25) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (27) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד - צילום שוקי לרר (28)