קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים השתתפו בשבוע שעבר ביום אסרו חג פסח בשמחת הבר מצוה שנחוגה לנכד כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב שליט"א והגה"צ רבי נפתלי פרנקל שליט"א גאב"ד חוג חת"ס ירושלים | הרב ברוך אוביץ תיעד

בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (2) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (3) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (4) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (5) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (6) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (7) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (8) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (9) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (12) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (14) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (18) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (22) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (23) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (25) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (26) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (27) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (29) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (36) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (38) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (41) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (43) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (46) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (48) בר מצוה לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (50)