ביום רביעי שעבר נחוגה שמחת האירוסין לבן כ"ק אדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א עב"ג בת כ"ק אדמו"ר מסטאניסלאב שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מנדבורנה אראד שליט"א, השמחה נחוגה בבית מדרשו של אבי הכלה בביתר עילית | צפו בוידאו וגלריה

צילום: הרב ברוך אוביץ


אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (5)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (8)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (11)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (14)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (36)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (46)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (49)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (58)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (64)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (86)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (89)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (100)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (103)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (115)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (143)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (145)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (148)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (155)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (156)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (160)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (171)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (178)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (182)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (193)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (194)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (195)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (198)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (203)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (204)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (210)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (225)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (251)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (260)

אירוסין בחצרות לעלוב ניקלשבורג - סטאניסלאב (267)