כ"ק אדמו"ר מנדבורנה ביתר שליט"א הכניס את בנו בן השלוש לתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בביתר עילית, האדמו"ר שתה לחיים עם המלמד וחילק מיני מזונות לתלמידי הת"ת והצוות החינוכי | גלריה

האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (1) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (2) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (3) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (4) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (5) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (6) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (7) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (8) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (9) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (10) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (11) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (12) האדמו''ר מנדבורנה ביתר בהכנסת בנו לת'''ת צאנז בעירו (13)