כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א הדליק נר לעילוי נשמת זקינו הגה"ק בעל הדברי חיים זי"ע וערl את שולחנו הטהור במהלכו נשא מדברות קודשו במשנת זקינו וסיפר עובדות והנהגות קודש | תיעוד

האדמו"ר בירך ברכת המזון על הכוס של בעל הילולא הנמצא ברשותו, אחר ברכת המזון עברו הקהל לקבל כוס של ברכה מתוך הגביע של בעל ההילולא הרה"ק מצאנז זי"ע.

בעת הילולא נערכה מגבית לקרן "אור חיים" הנושא את שמו הקדוש של בעל הילולא, קרן הכנסת כלה לחופתה, אשר מטרתו קודש להקל מעל אבי הכלה את מימון החתונה.

הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (1) הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (2) הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (3)האדמו''ר מבאבוב מחלק יין מכוסו של הדברי חיים מצאנז הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (4) הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (5) הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (6) הילולת הדברי חיים מצאנז בבאבוב (7)