ביים ברכת המזון האט דער באבובער רבי שליט"א גענוצט דאס הייליגע בעכער פון מרן הקדוש בעל דברי חיים מצאנז זי"ע, און דערנאך איז דער עולם אדורך צובאוקמען כוס של ברכה פון דעם בעכער,
די באבובער רבי'ס כ"ק אדמו"ר מהר"ש זי"ע, ובנו כ"ק אדמו"ר מהרנ"ץ זי"ע פלעגן נוצען דעם צאנזער רב'ס בעכער.