מאות חסידי סאטמאר תושבי מונסי השתתפו בליל ששי בסעודת ההילולא שערך הגה"צ גאב"ד סאטמאר מונסי שליט"א לרגל הילולת זקינו הגה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע | יואל סנדיק תיעד

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (1)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (2)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (3)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (5)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (6)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (7)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (8)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (9)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (4)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (10)

הילולת הדברי חיים אצל גאב''ד סאטמאר מונסי (11)