חסידים ויראים נטלו חלק בעריכת שולחנו של כ"ק אדמו"ר מז'מיגראד שליט"א בליל ששי לרגל הילולת זקינו הגה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע | צלם JDN תיעד

הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (1) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (2) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (3) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (4) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (5) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (6) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (7) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (8) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (9) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (10) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל נכדו האדמו''ר מז'מיגראד (11)