קהל רב חסידים ואנשי מעשה השתתפו בטיש שערך כ"ק אדמו"ר מרודניק שליט"א בליל ששי האחרון לרגל הילולת זקינו הגה"ק רשכבה"ג בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע | האדמו"ר נשא דברים לזכרו ובמשנתו | תיעוד

הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (1) הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (2) הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (3) הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (4) הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (5) הילולת הדברי חיים מצאנז בחצר האדמו''ר מרודניק (6)