קהל רב מתושבי בורו פארק ומתפללי בית המדרש 'בית חיים יהושע' השתתפו בליל ששי בטיש שערך כ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל הילולת זקינו הגה"ק רשכבה"ג הדברי חיים מצאנז זי"ע | גלריה

הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (1) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (2) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (3) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (4) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (5) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (6) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (7) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (8) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (9) הילולת הדברי חיים מצאנז בבית חיים יהושע (10)