חסידים ויראים תושבי אנטוורפן השתתפו בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מצאנז ז'מיגראד שליט"א בליל הילולת זקינו הגה"ק הדברי חיים מצאנז זי"ע | תיעוד

הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (1) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (2) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (3) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (4) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (5) הילולת הדברי חיים בצאנז ז'מיגראד אנטוורפן (6)