קהל רב מתושבי שכונת גולדס גרין שבלונדון השתתפו בליל ששי בסעודת ההילולא לזכרו של הדברי חיים מצאנז זי"ע, שנערכה בבית מדרשו של הגה"צ גאב"ד רדאמישלא שליט"א, הגאב"ד ריתק את הקהל בעובדות והנהגות מבעל ההילולא | תיעוד

הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (1) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (2) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (6) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (3) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (4) הילולת הדברי חיים מצאנז אצל גאב''ד רדאמישלא (5)