מעת לעת מגיע ראש הישיבה מרן הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א למסור שיעור בסוגיה הנלמדת בהיכל הכולל שבישיבת פוניבז' • ביום חמישי נשא שיעור במשך שעה ארוכה • צילום: שוקי לרר JDN

resized_DSC_0561

resized_DSC_0567resized_DSC_0570resized_DSC_0571resized_DSC_0576resized_DSC_0580resized_DSC_0586resized_DSC_0606מרן ראש הישיבה הגראיresized_DSC_0613resized_DSC_0617