כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א שב ארצה לאחר שהותו בימי הפסח בלונדון | עלה לציון זקינו הכנסת מרדכי מסאדיגורה וערך את שולחנו לרגל יומא דהילולא | גלריה מרהיבה

כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א שעשה את ימי הפסח במחיצת חסידיו בלונדון, שב ביום שני למעונו בשיכון ה', למחרת (שלישי) בשעות הצהריים עלה האדמו"ר לפקוד את ציון זקינו הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן זי"ע בעל ה'כנסת מרדכי' מסאדיגורה אשר מנוחתו כבוד בבית העלמין 'נחלת יצחק בגבעתיים זאת לרגל יום ההילולא.

קרא עוד:

[postim]

יצויין כי תוך ימי השלושים להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר בעל ה"עקבי אבירים" זצ"ל בחודש טבת, הוחלפה המצבה על קברו של ה'כנסת מרדכי', זאת לאור הנכתב בצוואת האדמו"ר, כי מן הראוי להחליף את מצבת אביו ה'כנסת מרדכי' מאחר והמצבה כבר ישנה ומחוקה ואינה לפי כבודו.

האדמו"ר מסאדיגורה שהגיע אתמול עם חסידיו לתפילה בציון, ניגש תחילה לציון אביו זצ"ל שם תחב את הקוויטלעך שנערמו על שולחנו בחודשים האחרונים, לאחר מכן ניגש לציון אביו, הדליק נר קרא פרקי תהילים וקוויטלעך, הרכין ראשו על הציון ונשא תפילה לישועתן של ישראל.

לעת ערב נכנס האדמו"ר לבית המדרש הגדול בשיכון ה' לעריכת השולחן כשהוא חבוש קאלפיק לראשו, אותו חבש אביו האדמו"ר זי"ע בסעודות הילולא ועוד מעמדים במעגל השנה.

בתחילת הטיש סיים האדמו"ר הש"ס שנלמד לעילוי נשמתו הטהורה במהלך השנה, ואמר את הקדיש, בהמשך העמידו יין, האדמו"ר שתה ובירך בברכת לחיים טובים ולשלום את החסידים, שזכות בעל ההילולא תגן בעדם להיוושע בדבר ישועה ורחמים.

לאחר מכן נשא מדברות קודשו אודות זקינו הגדול, וציין את גדלותו בהנהגה ובענווה והביא מדברי תורתו.

לאחר ברכת המזון התפללו מעריב, בסיום התפילה נשמע ברמה ספירת העומר מפי האדמו"ר, שהסתיים בשירת 'ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות', לאחר השירה נותר על האדמו"ר על מקומו דקות אחדות ומסר דברי חיזוק לאברכים ולבחורים שהתקבצו סביבו, במעלת ימי ספירת העומר שהם כהכנה לקבלת התורה ויש להרבות בלימודה כהכנה דרבה.

צפו בגלריה מהטיש | צילום: שוקי לרר JDN

 

האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (1) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (2)האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (3)האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (1) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (2) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (4) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (5) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (9) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (12) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (14) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (15) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (16) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (17) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (19) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (23) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (24) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (25) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (27) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (28) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (29) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (32) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (33) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (34) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (35) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (38) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (40) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (42) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (43) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (44) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (45) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (49) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (53) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (54) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט לכנסת מרדכי - צילום שוקי לרר (57)האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (11) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (12) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (13) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (14) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (15) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (16) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (17) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (18) האדמו''ר מסאדיגורה בטיש יארצייט וספירת העומר (19)