בחצר הקודש באבוב חגגו אמש אלפים את שמחת התנאים לבת זקוניו של אבד"ק באבוב, עם החתן נכד אב"ד מנחה חדשה | השמחה נחוגה בראשות דוד הכלה האדמו"ר מבאבוב

אלפים חגגו אמש (שלישי) בשמחת האירוסין שנחוגה לבתו הצעירה של הגה"צ רבי יהושע רובין שליט"א אבד"ק באבוב עב”ג החתן בנש"ק הרב בן ציון בן הגה"צ רבי ישראל אליעזר אדלר שליט"א אב"ד מנחה חדשה, נין כ"ק אדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זי"ע מויז'ניץ.

קרא עוד:

[postim]

השמחה הגדולה התקיימה בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי באבוב במרכז בורו פארק, סב הכלה כ"ק אדמו"ר מסאסרעגן שליט"א כובד בקריאת התנאים, במהלך השמחה נשא דוד הכלה כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א דברות קודש לרגל השמחה הרוממה בחצר הקודש, אחריו נשאו דברים, אבי הכלה אבד"ק באבוב, סב החתן כ"ק אדמו"ר מוויעליפאלי, וסב החתן הרב הגאון רבי חיים יהודה דייטש שליט"א אב"ד חוג חתם סופר פ"ת.

צפו בגלריה מרהיבה מהשמחה

שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (1) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (2) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (3) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (4) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (5) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (6) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (7) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (8) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (9) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (10) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (11) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (12) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (13) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (14) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (15) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (16) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (17) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (18) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (19) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (20) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (21) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (22) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (23) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (24) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (25) שמחת אירוסי בת אבד''ק באבוב ובן אב''ד מנחה חדשה (26)