אברכי קהילת סאטמאר בבית שמש ערכו ביום ראשון סעודת הילולא לזכרו של כ"ק אדמו"ר זצ"ל בשילוב סיום מסכת תענית במסגרת חבורת 'יסודי התורה', המשא המרכזי נשמע מפה מפיק מרגליות כ"ק אדמו"ר מטעמשוואר שליט"א | גלריה

הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (4) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (6) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (7) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (5) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (2) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (1) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (3) הילולת הברך משה בקהילת סאטמאר בית שמש (8)