קהל רב ובהם בוגרי ותלמידי ישיבות מיר השתתפו השבוע בשמחת האירוסין לנכד הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ר"י מיר ברכפלד, בן בנו הגאון רבי בנימין, עם הכלה נכדת המשגיח הגאון רבי דב יפה שליט"א | את השמחה פיארו עשרות ראשי ישיבות ומשגיחים ובהם מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א | צפו בגלריה

אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (2) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (3) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (4) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (5) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (6) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (8) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (10) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (11) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (12) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (13) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (17) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (18) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (20) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (23) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (25) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (27) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (29) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (32) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (33) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (34) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (35) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (37) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (38) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (40) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (50) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (58) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (59) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (60) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (61) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (63) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (65) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (1) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (66) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (67) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (69) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (70) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (71) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (74) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (75) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (77) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (78) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (79) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (81) אירוסין לנכד הגר''א פינקל עם נכדת המשגי רבי דב יפה (82)