כ"ק גאב"ד קארלסבורג הגה"צ רבי יחזקאל ראטה שליט"א יצא אתמול א' דר"ח אייר עם קבוצה מחסידיו לקיים מנהג ברכת האילנות מול בית מדרשו בבורו פארק | גלריה

גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (1) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (2) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (3) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (4) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (5) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (6) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (7) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (8) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (9) גאב''ד קארלסבורג בברכת האילנות (10)