המונים הגיעו במהלך יום חמישי א' אייר לפקוד את ציונו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק זי"ע בעל ה'פרי הארץ' בבית החיים העתיק בטבריה, לרגל יום ההילולא | הצלם אלישמע סנדמן מגיש גלריה

הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (1) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (2) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (3) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (4) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (5) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (6) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (7) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (8) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (9) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (10) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (11) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (12) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (13) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (14) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (15) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (16) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (17) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (18) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (19) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (20) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (21) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (22) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (23) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (24) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (25) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (26) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (27) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (28) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (29) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (30) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (31) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (32) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (33) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (34) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (35) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (36) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (37) הילולת בעל הפרי הארץ מויטבסק זי''ע בצפת (38)