ברעים אלו נכנס הגאון הרב גמליאל רבינוביץ' לצינתור בבית חולים I תפילות לרפואתו; הרב גמליאל בן מיכלא איטא

אמש אושפז בבית החולים, הגאון הרב גמליאל רבינוביץ' שליט"א.

ברגעים אלו נכנס הרב לצינתור. אנא הרבו בתפילה לרפואתו, הרב גמליאל בן מיכלא איטא, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמך ישראל.