קהל רב השתתף ביום שלישי בשמחת הבר מצוה לנין כ"ק גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס שליט"א שנחוגה באולמי מנוחה ושמחה בבית שמש | רבני ודייני העיר פיארו את השמחה

צילום: הרב ברוך אוביץ

בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (2) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (3) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (4) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (5) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (6) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (7) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (8) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (9) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (10) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (11) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (12) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (13) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (14) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (16) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (17) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (18) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (19) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (20) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (21) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (22) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (23) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (24) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (25) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (26) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (27) בר מצוה לנין גאב''ד ירושלים רבי יצחק טוביה וייס (15)