אדמורי''ם ורבנים הגיעו במהלך השבוע שחלף לנחם את כ"ק אדמו''ר מזידיטשויב שישב שבעה על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב זצ"ל בביתו שברח' רבינא בבני ברק | צלם המערכת שוקי לרר מגיש גלריה ממראות הניחום ביום חמישי


ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (1) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (2) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (3) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (4) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (5) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (6) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (7) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (8) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (9) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (10) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (11) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (12) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (13) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (14) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (15) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (16) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (17) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (18) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (19) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (20) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (21) ניחום אבלים בבית האדמו''ר מזידיטשוב על פטירת אחיו האדמו''ר מבאלחוב (22)