בכולל 'חסדי דוד' סיימו ביום חמישי הלכות שבת והלכות טוען ונטען שנלמדו במסגרת רשת הכוללים | כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, פטרון הכולל הרה"ג צבי מרדכי טנזר ועוד רבנים נשאו דברים במעמד הסיום ששולב עם סעודת ראש חודש אייר | גלריה

צילום: הרב ברוך אוביץ

סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (1) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (2) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (5) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (6) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (7) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (8) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (13) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (15) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (18) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (24) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (26) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (30) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (33) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (34) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (41) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (45) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (46) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (49) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (53) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (54) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (55) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (58) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (59) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (61) סיום הלכות שבת ברשת כוללי חסדי דוד (63)