כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א הגיע אתמול (ראשון) לתפילת שחרית בבית הרה"ג ר' אברהם אייזן שליט"א נשיא כולל ש"ס אידן, לאחר התפילה התיישב ללמוד בחצר הבית עם תפילין דרבינו תם | צלם JDN תיעד

האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (1) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (3) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (8) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (9) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (10) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (12) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (14) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (18) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (21) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (26) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (28) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (29) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (30) האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק בשחרית ולימוד בבורו פארק - אייר תשע''ג (32)