נמשך זרם המנחמים בבית מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א | צלם המערכת שוקי לרר עשה את הבוקר (שני) בבית מרן שליט"א לשם הגיע בין היתר כ"ק אדמו"רים מספינקא, קרעטשניף, הגרי"ד גרוסמן, הגר"י איפרגן, השר יובל שטייניץ ומפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו

ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (32) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (33) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (35) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (36) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (37) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (38) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (40) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (41) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (46) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (47) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (48) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (49) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (50) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (51) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (52) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (54) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (55) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (57) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (59) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (61) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (62) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (66) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (68) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (1) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (2) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (3) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (6) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (7) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (11) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (14) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (15) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (17) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (18) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (20) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (21) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (22) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (23) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (26) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (27) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (28) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (29) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (30) ניחום אבלים אצל הרב עובדיה יוסף - שני ה' אייר - צילום שוקי לרר (31)